TRANSAKSI MUDAH | |

Leveraj dan Margin

Buka Akaun Secara Langsung

Leveraj dan Margin

Apakah yang disediakan leveraj?

Kali pertama anda mencipta akaun MT4 anda, aslah satu ruang yang anda perlu isi adalah leveraj. Kami ada aneka leveraj yang berikut untuk anda pilih:

Aneka leveraj Peratusan Margin
1:25 4 %
1:50 2 %
1:75 1.33 %
1:100 1 %
1:150 0.67 %
1:200 0.5 %

Apakah Margin?

Perdagangan margin memberikan anda pendedahan penuh pasaran menggunakan hanya satu pecahan kecil modal yang anda biasanya perlukan.

Margin adalah jumlah wang yang anda perlukan untuk membuka satu kedudukan, ditafsirkan oleh leveraj yang dipilih semasa pembukaan akaun. Jadual di bawah menunjukkan kepada anda semua leveraj yang kami tawarkan dan peratusan margin yang diperlukan untuk perdagangan.

Terdapat 2 jenis margin yang anda perlu pertimbangkan:

Margin Permulaan

Margin permulaan adalah jumlah minimum yang anda perlu masukkan untuk membuka kedudukan. Ia juga adakalanya dipanggil sebagai margin deposit, atau hanya deposit.

Margin Penyelenggaraan

Margin penyelenggaraan adalah wnag tambahan yang kami perlu minta kepada anda jika kedudukan anda bergerak bertentangan anda. Tujuannya adalah untuk memastikan yang anda mempunyai dana yang cukup di dalam akaun anda untuk menampung nilai kedudukan semasa pada setiap masa - menampung sebarang kerugian perjalanan.

Margin di SamTrade FX

Di SamTrade FX, kami menawarkan aneka leveraj yang kompetitif dan margin melangkaui aneka pasaran. Semasa membuka akaun, anda akan diminta untuk memilih leveraj yang anda mahu untuk dagangan. Ingatlah yang semakin tinggi leverajnya, semakin besar keuntungan dan kerugian (dan akhirnya risiko) akan dibesarkan. Pilih leveraj yang paling sesuai untuk citarasa risiko anda.

Bagaimana margin untuk kedudukan anda dikira?

Di Samtrade FX, kami menawarkan aneka margin yang kompetitif di pasaran.

Mari gunakan yang berikut sebagai contoh:

Anda sedang melihat untuk memendekkan 6 kontrak standard EUR/USD pada harga bida 1.23680, dengan peratusan margin 2%.
Untuk mengira keperluan margin untuk satu kedudukan, kami menggunakan formula berikut:

Jumlah kontrak * Jumlah pip * Nilai per pip * Peratusan Margin

6 kontrak standard * 12368 pip * USD 10/pip * 2% Margin = USD 14,481.60

Sekarang, mari gunakan contoh untuk indeks.
Anda sedang melihat untuk membeli 5 kontrak standard 30 Indeks Jerman pada harga Minta 13303.2, dengan peratusan margin 1%.
Pengiraan margin adalah seperti berikut:

Jumlah kontrak * Jumlah mata * Nilai per mata * Peratusan Margin

5 kontrak standard * 13303.2 mata * EUR 25/mata * 1% Margin = EUR 16,629 = ~USD 20,606.8

Oleh kerana mata wang dasar untuk akaun anda adalah dalam USD, sebarang transaksi yang dinamakan bukan USD akan ditukarkan kepada USD berdasarkan kepada kadar lani yang lazim.

Perkara untuk Diingati

Sentiasa pastikan yang anda mempunyai dana yang cukup di dalam akaun anda untuk menampung kedua-dua margin dan kerugian.

Akaun MT4 anda dimarginkan secara bebas. Dana di dalam satu akaun tidak akan menampung keperluan margin atau keperluan dalam yang lain.

Mula Melabur dengan Samtrade FX sekarang

Buka Akaun Secara Langsung Buka Akaun Demo